MĂRCI

Inregistrarea nationala a marcilor

Procedura de inregistrare a fost simplificata si accelerata prin aparitia noiilor prevederi cuprinse in legea 84/1998 (republicata) intrate in vigoare la data de 10.05.2010.

Astfel, noua procedura de inregistrare este:

 • Se depune cererea de inregistrare de marca impreuna cu dovada achitarii taxelor minime necesare;
 • In 7 zile de la data depunerii aceasta este publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (B.O.P.I.) al OSIM;
 • Urmeaza doua luni de zile pentru eventuale opozitii din partea tertilor precum si pentru examinarea de catre OSIM a motivelor absolute de refuz;
 • Se achita taxa de examinare, in cazul in care nu a fost achitata la data depunerii cererii;
 • Daca nu se depun opozitii si nici OSIM nu obiecteaza, marca se considera inregistrata si se inscrie in Registrul National al Marcilor;
 • Se emite decizia de publicare cu atribuirea unui numar de marca si se elibereaza certificatul de inregistrare, sub rezerva achitarii unei taxe.

Dupa cum se poate observa, teoretic, acum este posibila inregistrarea unei marci in maxim 6 luni de zile de la depunere, iar cu achitarea unei taxe de urgenta, chiar in 3 luni de la data depunerii.

Noutatea absoluta adusa de noua lege a marcilor este faptul ca OSIM nu mai apara din oficiu drepturile anterioare, aceasta sarcina ramanand la latitudinea titularilor.

Din aceasta cauza, pentru toti titularii de marci, este imperios necesara urmarirea bazelor de date pentru a evita intentiile de inregistrare ale unor marci similare / identice cu cele existente deja.

Cabinetul nostru pune la dispozitie acest serviciu, intr-un mod profesionist, sub forma unui raport lunar, sau ori de cate ori este nevoie si care consta in:

 • Urmarirea saptamanala/zilnica a buletinelor de marci editate de cele trei institutii ce pot acorda protectie pe teritoriul Romaniei, si anume: OSIM, OHIM si OMPI;
 • Estimarea sanselor de reusita ale unei eventuale opozitii la inregistrarea marcii identificate;
 • Stabilirea unei strategii, fie pentru a realiza o intelegere pe cale amiabila cu solicitantul marcii identificate, fie pentru a actiona in conformitate cu drepturile conferite prin legea marcilor nr. 84/1998.

Inregistrarea internationala a marcilor

Se realizeaza in doua moduri:

 • fie prin extinderea marcii inregistrate pe cale nationala, prin depunerea unui formular la OMPI in care se desemneaza tarile dorite pentru extindere;
 • fie prin depunerea unei cereri de inregistrare a unei marci comunitare la OHIM, pentru obtinerea protectiei in toate statele membre ale Uniunii Europene.

Cabinetul nostru va poate oferi consultanta, asistenta si reprezentare in oricare din variantele de mai sus.

Legislatia in vigoare

 • Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatile geografice (republicata in Monitorul Oficial nr. 350/27.05.2010);
 • Ordonanta Guvernului 41/1998 (republicata) privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
 • Hotararea Guvernului 833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a legii 84/1998.

Cateva din acordurile şi tratatele multilaterale (la care România este parte) în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice:

 • Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor
 • Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
 • Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor
 • Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor
 • Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale
 • Tratatul de la Geneva privind dreptul marcilor
 • Tratatul de la Singapore privind dreptul marcilor.

Avantajele inregistrarii unei marci comunitare sau a unui desen/model comunitar in raport cu inregistrarea naţionala

1. aplicarea unui sistem juridic unic pentru mărci/desene şi modele comunitare, oferind o protecţie uniforma şi puternica in toata Uniunea Europeana.

formalitati simplificate, prin:

 • o singura cerere;
 • o singura limba a depozitului;
 • un singur centru administrativ;
 • un singur dosar de administrat;
 • posibilitatea depunerii cererii pe cale electronica.

2. simplitatea procedurilor, cererile putand fi depuse atat la oficiile naţionale de proprietate industrială, cat şi direct la OHIM.

3. exploatarea comunitara a drepturilor conferite, o marca comunitara /un desen sau model comunitar putand fi transferat unei alte persoane sau licentiat altei parti.

4. protecţie legala extinsa, accesibila tuturor. Actiunile cu privire la o marca /un desen sau model pot fi intentate in fata Curtilor design-ului comunitar, care sunt curti naţionale desemnate de catre statele membre ale Uniunii Europene cu jurisdictie in ceea ce priveste marca/desenul şi modelele comunitare. Deciziile luate de aceste curti sunt aplicabile in toata Uniunea Europeana, nemaifiind nevoie de a deschide actiuni individuale in fiecare stat membru.

inapoi


english romana