DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Inregistrarea nationala a desenelor/modelelor industriale

Desen - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Model - aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

În conformitate cu Art.9 din Legea nr.129/92 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale “obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model industrial, în sensul Art.2, este nou şi are un caracter individual ”.

Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat (Art.11). Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele industriale ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri (Art.12). Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr.8/96 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art.6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în Art.6 ter. din Convenţie, la care România a aderat în 1968.

La elaborarea reprezentărilor grafice vă recomandăm să ţineţi seama de taxele aferente procedurii de publicare în BOPI secţiunea dmi conform Art.23 din Legea nr.129/1992 (pct.2, Anexa 5 din Legea nr.381 /2005), atât la alegerea variantei alb-negru sau color cat şi, de asemenea, a suprafeţei pe care o ocupă fiecare dintre reprezentările grafice ale desenului/modelului industrial de protejat. Suprafaţa unitate - minimă la taxarea procedurii de publicare - este un pătrat cu latura de 6x6 cm., iar suprafaţa maximă admisă la publicare nu trebuie să depăşească 18x24 cm.

Titlul de protecţie pentru un desen sau model este valabil pe o perioadă de 10 ani şi poate fi reînnoit pe incă 3 perioade succesive de câte 5 ani, cu condiţia achitării taxelor în cuantumul şi la termenele legal stabilite.

Procedura inregistrarii desenelor / modelelor consta in:

 • Depunerea cererii de inregistrare, cu anexele aferente;
 • Constituirea depozitului national reglementar;
 • Examinarea preliminara a cererii;
 • Publicarea in BOPI, sectiunea DMI;
 • Examinarea de fond;
 • Eliberarea certificatului de inregistrare.

Inregistrarea internationala a desenelor/modelelor industriale

Se realizeaza in doua moduri:

 • fie prin extinderea desenului/modelului inregistrat pe cale nationala, prin depunerea unui formular la OMPI in care se desemneaza tarile dorite pentru extindere;
 • fie prin depunerea unei cereri de inregistrare a unui desen/model comunitar la OHIM, pentru obtinerea protectiei in toate statele membre ale Uniunii Europene.

Cabinetul nostru va poate oferi consultanta, asistenta si reprezentare in oricare din variantele de mai sus.

Legislatia in vigoare

 • Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor (republicata);
 • Ordonanta Guvernului 41/1998 (republicata) privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora;
 • Hotararea Guvernului 211/2008 (republicata) de aprobare a Regulamentului de aplicare a legii 129/1992.

Cateva din acordurile şi tratatele multilaterale (la care România este parte) în domeniul desenelor si modelelor

 • Aranjamentul de la Haga privind depozitul international de desene si modele industriale;
 • Legea 15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva si Aranjamentului de la Haga;
 • Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale;
 • Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor si modelelor industriale;

Avantajele inregistrarii unei mărci comunitare sau a unui desen/model comunitar in raport cu inregistrarea naţionala

1. aplicarea unui sistem juridic unic pentru mărci/desene şi modele comunitare, oferind o protecţie uniforma şi puternica in toata Uniunea Europeana.

formalitati simplificate, prin:

 • o singura cerere;
 • o singura limba a depozitului;
 • un singur centru administrativ;
 • un singur dosar de administrat;
 • posibilitatea depunerii cererii pe cale electronica.

2. simplitatea procedurilor, cererile putand fi depuse atat la oficiile naţionale de proprietate industrială, cat şi direct la OHIM.

3. exploatarea comunitara a drepturilor conferite, o marca comunitara /un desen sau model comunitar putand fi transferat unei alte persoane sau licentiat altei parti.

4. protecţie legala extinsa, accesibila tuturor. Actiunile cu privire la o marca /un desen sau model pot fi intentate in fata Curtilor design-ului comunitar, care sunt curti naţionale desemnate de catre statele membre ale Uniunii Europene cu jurisdictie in ceea ce priveste marca/desenul şi modelele comunitare. Deciziile luate de aceste curti sunt aplicabile in toata Uniunea Europeana, nemaifiind nevoie de a deschide actiuni individuale in fiecare stat membru.

inapoi


english romana